Методи запліднення (IVF, ICSI, PICSI, IMSI)
Існують два основні методи запліднення яйцеклітин сперматозоїдами – IVF (запліднення in vitro, ЕКЗ) та ICSI (інтрацитоплазматична ін’єкція єдиного спермія).

Перший метод рекомендовано застосовувати для молодих здорових пар (до 35 років). Цей метод вважається природнім тому що яйцеклітини й спермії змішують і лишають у контрольованих лабораторних умовах. Сперматозоїди руйнують оточуючі яйцеклітину шари допоміжних клітин (кумулюс) і запліднюють її, як би це відбувалося в жіночому лоні. Поза цим у методу є вікові обмеження та перестороги, основними з яких є:

  • Імовірність множинного запліднення, при якому яйцеклітину запліднюють кілька сперміїв і це призводить до порушення генетичної сталості ембріону (анеуплоїдії);
  • Відсутності запліднення, позаяк або спермії, або яйцеклітини не мають рецепторів для розпізнавання одне одного, що призведе до необхідності проведення іще одного циклу ЕКЗ;
  • Якість сперми для проведення IVF повинна бути нормальною згідно цитологічних критеріїв, що часто не відповідає дійсності.


Відтак, метод IVF можна рекомендувати як метод першої спроби ЕКЗ для молодих здорових подружніх пар із можливістю проведення повторного ЕКЗ.

На противагу методу IVF, метод ICSI виключає зазначені вище недоліки, позаяк:

  • Запліднення методом ICSI передбачає введення сперматозоїда в кожну зрілу яйцеклітину, що збільшує вірогідність запліднення й зменшує вірогідність появи анеуплоїдії, спричиненою множинним заплідненням;
  • Кількісні й якісні показники сперми для проведення процедури ICSI можуть бути значно гіршими, порівняно із процедурою IVF;
  • Жінки, яким проводять запліднення методом ICSI можуть бути старшими 40 років;
  • ICSI можна проводити із сперматозоїдами, отриманими під час пункції яєчка або його придатку.


Більше того, при проведенні запліднення методом ICSI є варіанти, які покращують результативність цього методу, зокрема:

  • PICSI – ін’єкція фізіологічно зрілого сперматозоїда в яйцеклітину, селектованого в спеціальних середовищах, що містять гіалуронову кислоту. Зрілі спермії зв’язуються із гіалуроновою кислотою й уповільнюються, що дозволяє оцінити їхню морфологію й обрати найкращих, керуючих суворими критеріями Крюгера. Застосування цього методу призводить до зростання кількості генетично-повноцінних ембріонів на ~ 25 %.
  • IMSI – інєкція морфологічно-обраного сперматозоїда, що здійснюється на великому збільшенні (×600) та в пакеті спеціалізованих допоміжних програм. Це дозволяє зменшити вплив людського фактору й збільшити вірогідність отримання здорових ембріонів на ~ 20 %.


Відтак, вибір методу запліднення залежить від багатьох чинників, основними з яких є вік пацієнтів та якість їхніх гамет. При першій спробі здоровим молодим парам можна рекомендувати ЗІВ або спліт-запліднення, при якому частина яйцеклітин запліднюються методом IVF, а решта – методом ICSI в класичному або модифікованому вигляді (PICSI, IMSI).